• Nagradne igre •

Nagradna igra “Kuharska akademija Zlato polje v Tuš-u”

Splošne določbe

Ta pravila določajo način prirejanja in sodelovanja v nagradni igri Kuharska akademija Zlato polje v Tuš-u (katere organizator je Žito d.d., Šmartinska c. 154, 1529 Ljubljana).

Namen prirejanja nagradne igre je nagrajevanje zvestih porabnikov blagovnih znamk Zlato polje in Maestro in promocija blagovnih znamk.

Nagradna igra se začne dne 15. 5. 2013 in se zaključi 15. 6. 2013 ob 24. uri.

Organizator nagradne igre si v primeru velika odziva pridružuje pravico do podaljšanja akcije. V tem primeru bodo sodelujoči o spremembi časa trajanja nagradne igre obveščeni preko spletne strani (www.zlatopolje.si).

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec zaveže, da bo spoštoval pravila nagradne igre. Pravila nagradne igre so objavljena na spletni stani www.zlatopolje.si.

 

Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki v času trajanja nagradne igre:

 • pošljejo račun, ki dokazuje nakup izdelkov Grande-Zlato polje, Zlato polje in Maestro v vrednosti najmanj 10 evrov v trgovinah in franšizah Tuš.
 • Nakup izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
 • V nagradnem žrebanju lahko sodelujejo tudi s fotografijo jedi z izdelki Zlatega polja in Maestra. Na fotografiji naj bo poleg jedi tudi izdelek oz. embalaža Zlatega polja ali Maestra, iz katerega je jed pripravljena. Zlato polje obsega izdelke riža, testenin, mlevskih izdelkov in žit za zajtrk, Maestro obsega izdelke začimb, začimbnih mešanic in dodatkov jedem.
 • V izbor bodo vključene vse pošiljke računov ali fotografij jedi s čitljivo napisanimi podatki, ki vključujejo ime, kraj bivanja in telefonsko številko ali e-mail naslov in bodo odposlani do 15. 6. 2013 do 24. ure (velja datum poštnega žiga) na naslov organizatorja nagradne igre: Žito d.d., Šmartinska c. 154, 1529 Ljubljana, s pripisom »Kuharska akademija Zlato polje«. Fotografijo jedi z izdelki Zlatega polja in Maestra lahko pošljejo tudi na naslov: kuharskaakademija@zito.si.
 • V nagradni igri lahko vsakdo sodeluje večkrat s pošiljanjem računov (kolikor pošiljk pošlje) in posredovanjem fotografij jedi z izdelki Zlatega polja ali Maestra, vendar pa je lahko vsak posameznik nagrajen le enkrat.
 • Seznam nagrajencev bo objavljen na www.zlatopolje.si.

 

V primeru nepravilno ali nepopolno navedenih podatkov oz. nepravilno ali nepopolno poslane pošiljke z računom bo sodelujoči izločen iz sodelovanja.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja.

Posamezni sodelujoči s podpisom na računu oziroma s podatki na pošiljki potrjuje, da se strinja s pravili sodelovanja v nagradni igri in izrecno soglaša, da se njegovi osebni podatki uporabijo za namene izvedbe nagradne igre.

 

Darilni fond

 • 2 x nastavni mešalnik – Blender B600B Gorenje
 • 3 x kontaktni raženj KR1800KDP Gorenje

 

Žrebanje bo 21.6.2013 na sedežu Žita ob prisotnosti 3-članske komisije. Izvedeno bo po načelu žrebanja izmed prispelih pošiljk z računi ali s poslano fotografijo vaše jedi z izdelki Zlatega polja in Maestra po pošti.

Rezultati nagradnega žrebanja bodo objavljeni na spletni strani www.zlatopolje.si najkasneje v 10 dneh po žrebanju. Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni po klasični pošti na naslov, uporabljen za namene nagradne igre. Nagrajenci bodo nagrade prejeli v roku 30 dni po žrebanju.

Daril ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo.

V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do spreminjanja poteka nagradne igre.

 

Darilo za nakup

 • predpasnik Zlato polje

 

Vsi, ki pošljejo račun, ki dokazuje nakup izdelkov Grande-Zlato polje, Zlato polje in Maestro v vrednosti najmanj 10 evrov v trgovinah in franšizah Tuš, bodo po pošti prejeli predpasnik Zlato polje.

Nagrajenci bodo nagrade prejeli v roku 30 dni po žrebanju. Zaloge daril so omejene.

Daril ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo.

 

Končne določbe

Sodelujoči v nagradni igri s podpisom izrecno izjavlja, da je seznanjen s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter da z njimi soglaša.

Prav tako sodelujoči v nagradni igri s podpisom izrecno izjavlja in soglaša, da se njegovi osebni podatki shranjujejo, obdelujejo ter uporabljajo za marketinške namene in za namene te nagradne igre.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre ter za marketinške namene, skladno z zakonom. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.94/2007). Prav tako podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakorkoli drugače zlorabljal. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • Se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • Se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

Organizator si pridružuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Odločitev organizatorja glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Za tolmačenje pravil je pristojen izključno organizator nagradne igre. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani www.zlatopolje.si.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati 15. 5. 2013.

Organizator: Žito d.d.

Na seznam