• Nagradne igre •

Nagradna igra “Zlato polje in Delimano nagrajujeta ustvarjalnost v vaši kuhinji”

 

Nagradna igra je zaključena. Zapisnik nagradne igre

 

10 x Delimano visoki lonec (4,2 l) s stekleno pokrovko prejmejo:

 • Sonja Šuštar, 1241 Kamnik
 • Peter Cigler, 1000 Ljubljana
 • Mateja Hergula, 2273 Podgorci
 • Lijana Čelik, 4000 Kranj
 • Mira Sedminek, 4240 Radovljica
 • Terezija Čista, 1113 Ljubljana
 • Mojca Šantej, 3320 Velenje
 • Mira Majc, 9231 Beltinci
 • Martin Sintič, 8312 Podbočje
 • Marjeta Kopač, 4208 Šenčur  

10 x Delimano vok s stekleno pokrovko prejmejo:

 • Marija Leben, 2274 Velika Nedelja
 • Tatjana Gosar, 4290 Tržič
 • Andreja Pucelj, 6000 Koper
 • Irena Pungečar, 1230 Domžale
 • Teja Medved, 1274 Gabrovka
 • Sandra Štefanec, 4000 Kranj
 • Maja Ivartnik, 1000 Ljubljana
 • Bernarda Nedeljko, 2236 Cerkvenjak
 • Vili Novak, 2000 Maribor
 • Marija Škerget, 2105 Maribor  

20 x paket izdelkov Zlato polje prejmejo:

 • Marko Gosar, 1370 Logatec
 • Tadeja Vaukman, 2370 Dravograd
 • Marko Kmetič, 1230 Domžale
 • Danijel Starman, 8212 Velika Loka
 • Marija Tulek, 6240 Kozina
 • Zdenka Režek, 8222 Otočec
 • Aljaž Virant, 8294 Boštanj
 • Anton Starič, 8000 Novo mesto
 • Anica More, 4220 Škofja Loka
 • Demitrij Gospodarič, 2000 Maribor
 • Jan Berčon, 1410 Zagorje ob Savi
 • Rosanda Dominkovič, 1410 Zagorje ob Savi
 • Jelenka Maglica, 1000 Ljubljana
 • Lilijana Pirman, 1380 Cerknica
 • Nada Ličina, 8270 Krško
 • Franc Kržišnik, 1355 Polhov Gradec
 • Uroš Mesarič, 1000 Ljubljana
 • Amadeja Šmigoc, 2281 Markovci
 • Marijan Koren, 5222 Kobarid
 • Frančiška Andrejovec, 3331 Nazarje

 

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri

Z nakupom najmanj 3 izdelkov (testenin) Grande/Zlato polje lahko sodelujete v nagradnem žrebanju za bogate nagrade:

 • 10 x Delimano visoki lonec (4,2 l) s stekleno pokrovko
 • 10 x Delimano vok s stekleno pokrovko
 • 20 x paket izdelkov Zlato polje

V nagradnem žrebanju sodelujete vsi tisti, ki v času od 5. 9. do vključno 1. 10. 2013:

 • zberete originalne račune, ki dokazujejo nakup najmanj treh izdelkov (testenin) Grande/Zlato polje v prodajalnah in franšizah Mercator, jih priložite izpolnjenemu nagradnem kuponu in pošljete na naslov organizatorja;
 • ali pošljete svojo fotografijo na temo »Nagrajujmo ustvarjalnost« skupaj z osebnimi podatki* na naslov organizatorja Žito d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana ali na nagradna.igra.zlatopolje@zito.si.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni igri, vendar je vsak posameznik lahko le enkrat izžreban in dobi le eno izmed nagrad.

Račune s kuponi pošljite po pošti do vključno 2. 10. 2013 (velja datum poštnega žiga) na naslov Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana s pripisom »Nagrajujemo ustvarjalnost«. Veljajo samo originalni računi, ki dokazujejo nakup najmanj treh izdelkov (testenin) Grande/Zlato polje v prodajalnah in franšizah Mercator v času trajanja nagradne igre od 5. 9. do vključno 1. 10. 2013.

Svojo fotografijo na temo »Nagrajujemo ustvarjalnost« pošljite skupaj z osebnimi podatki* na naslov nagradna.igra.zlatopolje@zito.si do vključno 2. 10. 2013. Zapozneli nagradni kuponi z računi ter fotografije ne bodo upoštevani v žrebanju.

Nagradno žrebanje bo potekalo 11. 10 2013 ob 12. uri v prostorih podjetja Žito d.d.

Podelili bomo: 10 x Delimano visoki lonec (4,2 l) s stekleno pokrovko, 10 x Delimano vok s stekleno pokrovko, 20 x paket izdelkov Zlato polje .

Seznam nagrajencev bo najkasneje 7 dni po žrebanju objavljen na spletnih straneh www.zlatopolje.si in www.mercator.si. Nagrajenci bodo o nagradah pisno obveščeni po pošti najkasneje pet delovnih dni po zaključku žrebanja.

Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, niti jih prenesti na tretjo osebo. Nagrade bodo nagrajenci prejeli po pošti na naslov, ki so ga navedli na nagradnem kuponu, najkasneje v roku 30 dni od nagradnega žrebanja.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja darila, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

Sodelujoči v nagradni igri s podpisom nagradnega kupona izrecno izjavlja, da je seznanjen s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter da z njimi soglaša. Prav tako sodelujoči v nagradni igri s podpisom izrecno izjavlja in soglaša, da se njegovi osebni podatki shranjujejo, obdelujejo ter uporabljajo za marketinške namene elektronskega obveščanja o novostih in za namene te nagradne igre.

Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre ter za marketinške namene, skladno z zakonom. Sodelujoči to stori po e-pošti nagradna.igra.zlatopolje@zito.si ali pisno na naslov organizatorja Žito d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Prav tako podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakorkoli drugače zlorabljal.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Odločitev organizatorja glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Za tolmačenje pravil je pristojen izključno organizator nagradne igre.

V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, ter njihovi ožji družinski člani.

Organizator nagradne igre je Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana.

*s sodelovanjem dovoljujete objavo vaše fotografije na Zlatopolje Facebook profilu

Na seznam