• Nagradne igre •

Nagradna igra “Začinite svoj piknik na naraven način”

Pravila in pogoji sodelovanja

Ta pravila določajo način prirejanja in sodelovanja v nagradni igri »Začinite svoj piknik na naraven način« (katere organizator je Žito d.d., Šmartinska c. 154, 1529 Ljubljana).

Namen prirejanja nagradne igre je nagrajevanje zvestih porabnikov blagovne znamke Maestro in promocija blagovne znamke.

Nagradna igra se začne dne 16. 5. 2013 in se zaključi 14. 6. 2013 ob 24. uri.

Organizator nagradne igre si v primeru velika odziva pridružuje pravico do podaljšanja akcije. V tem primeru bodo sodelujoči o spremembi časa trajanja nagradne igre obveščeni preko spletne strani (www.zlatopolje.si).

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec zaveže, da bo spoštoval pravila nagradne igre. Pravila nagradne igre so objavljena na spletni stani www.zlatopolje.si.

Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki v času trajanja nagradne igre:

  • pošljejo račun, ki dokazuje nakup katerih koli 4 izdelkov Maestro v prodajalnah in franšizah Mercator.
  • Nakup izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
  • V nagradnem žrebanju lahko sodelujejo tudi s fotografijo s piknika z Maestro začimbami. Na fotografiji naj bo poleg jedi tudi izdelek Maestra, s katerim je jed začinjena. Maestro obsega izdelke začimb, začimbnih mešanic in dodatkov jedem.
  • V izbor bodo vključene vse pošiljke računov ali fotografij jedi s čitljivo napisanimi podatki, ki vključujejo ime, kraj bivanja in telefonsko številko ali e-mail naslov in bodo odposlani do 14.6.2013 do 24. ure (velja datum poštnega žiga) na naslov organizatorja nagradne igre: Žito d.d., Šmartinska c. 154, 1529 Ljubljana, s pripisom »Začinite svoj piknik na naraven način«. Fotografijo jedi začinjene z Maestrom lahko pošljejo tudi na naslov: kuharskaakademija@zito.si s pripisom »Začinite svoj piknik na naraven način«.
  • V nagradni igri lahko vsakdo sodeluje večkrat s pošiljanjem računov (kolikor pošiljk pošlje) in posredovanjem fotografij s piknika z Maestrom, vendar pa je lahko vsak posameznik nagrajen le enkrat.
  • Seznam nagrajencev bo objavljen na www.zlatopolje.si.

V primeru nepravilno ali nepopolno navedenih podatkov oz. nepravilno ali nepopolno poslane pošiljke z računom bo sodelujoči izločen iz sodelovanja.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja.

Posamezni sodelujoči s podpisom na računu oziroma s podatki na pošiljki ali elektronskem naslovu potrjuje, da se strinja s pravili sodelovanja v nagradni igri in izrecno soglaša, da se njegovi osebni podatki uporabijo za namene izvedbe nagradne igre.

Darilni fond

  • 10 x sekljalnik Gorenje

Žrebanje bo 24. 6. 2013 na sedežu Žita ob prisotnosti 3-članske komisije. Izvedeno bo po načelu žrebanja izmed prispelih pošiljk z računi ali s poslano fotografijo s piknika z Maestrom po pošti.

Rezultati nagradnega žrebanja bodo objavljeni na spletni strani www.zlatopolje.si najkasneje v 10 dneh po žrebanju. Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni po klasični pošti na naslov, uporabljen za namene nagradne igre. Nagrajenci bodo nagrade prejeli v roku 30 dni po žrebanju.

Daril ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo.

V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do spreminjanja poteka nagradne igre.

Darilo za nakup

  • predpasnik Maestro

Vsi, ki pošljejo račun, ki dokazuje nakup 4 izdelkov Maestro v prodajalnah in franšizah Mercator, bodo po pošti prejeli predpasnik Maestro.

Nagrajenci bodo nagrade prejeli v roku 30 dni po žrebanju. Zaloge daril so omejene.

Daril ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo.

Končne določbe

Sodelujoči v nagradni igri s posredovanjem podatkov izrecno izjavlja, da je seznanjen s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter da z njimi soglaša.

Prav tako sodelujoči v nagradni igri s podpisom izrecno izjavlja in soglaša, da se njegovi osebni podatki shranjujejo, obdelujejo ter uporabljajo za marketinške namene in za namene te nagradne igre.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre ter za marketinške namene, skladno z zakonom. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.94/2007). Prav tako podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakorkoli drugače zlorabljal. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • Se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
  • Se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

Organizator si pridružuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Odločitev organizatorja glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Za tolmačenje pravil je pristojen izključno organizator nagradne igre. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani www.zlatopolje.si.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati 16. 5. 2013.

Organizator: Žito d.d.

Na seznam