• Nagradne igre •

Nagradna igra “Najboljše iz narave”

Nagradna igra je zaključena.

Nagrajenci so:

3 x darilna kartica Mercator

Barbara Bobek 1241 Kamnik

Danica Blažek 6000 Koper

Igor Srnel 6230 Postojna

50 x ponev Tefal

Marija Lipold 8344 Vinica

Uroš Mesarič 1000 Ljubljana

Milena Fijavž 1315 Velike Lašče

Štefka Perc 3310 Žalec

Hermina Lipar 3320 Velenje

Nataša Bastl 3330 Mozirje

Naja Kraševec 1385 Nova vas

Marija Leban 5000 Nova Gorica

Dragan Stefanov

Tanja Mojzer

Dora Strdin 2344 Lovrenc na Pohorju

Anita Pečolar 2331 Pragersko

Ida Berlak 2256 Juršinci

Slavica Zbičajnik

Mirijam Tavčar 4274 Žirovnica

Danica Varl 4205 Preddvor

Majda Krasnik 2000 Maribor

Zorko Kenda 5000 Nova Gorica

Valerija Lekšan 6230 Postojna

Jasmina Selko 1295 Ivančna Gorica

Irena Mesinger 8270 Krško

Branko Kotar

Boštjan Verlič 1216 Smlednik

Ana Praznik 1410 Zagorje

Marjan Gorše 2242 Korena

Daniela Elbert 2223 Jurovski Dol

Lucija Stevanović 4260 Bled

Saša Duh

Lan Lopatič 8000 Novo mesto

Roman Janežič 4220 Škofja Loka

Sonja Suhadolc 1230 Domžale

Irena Kolar 1000 Ljubljana

Marija Panjtar 4273 Blejska Dobrava

Nina Forjanič 1386 Stari trg pri Ložu

Piki Poki

Mihael Sitar 1410 Zagorje

Marija Naglič 4000 Kranj

Saša Stopar

Antonija Perc 1420 Trbovlje

Ivana Gartner 4227 Selca

Jani Jeraj 8294 Boštanj

Zdenka Gregorčič 8000 Novo mesto

Sandra Štefanec 4000 Kranj

Milena Cukjati 1411 Izlake

Martina Javornik

Darko Strahovnik 3320 Velenje

Cvetka Jakulin 5220 Tolmin

Alojz Šenica 8350 Dolenjske Toplice

Borut Mohar Tessari 1290 Grosuplje

Miha Bevcer 1000 Ljubljana

300 x posodica

Zdene Vastl

Mojca Glavič 1294 Višnja Gora

Alenka Dobnikar 1215 Medvode

Tanja Gatej 5282 Cerkno

Sonja Kodrič 2319 Poljčane

Ferdinand Ozebek 5283 Slap ob Idrijci

Jože Krivec 3241 Podplat

Karolina Cafuta 2383 Šmartno pri Slov. Gr.

Bernarda Potočnik 4220 Škofja Loka

Valerija Pukšič 2254 Trnovska vas

Milan Jerič

Boštjan Jakolič 2250 Ptuj

Marica Zorman 4281 Mojstrana

Liljana Lavrič 1310 Ribnica

Mateja Novljan 1270 Litija

Aleš Kotnik 3000 Celje

Dragica Kolarič 3000 Celje

Cvetka Škornik 3230 Šentjur

Brigita Polutnik 3000 Celje

Gabrijela Škapin 6210 Sežana

Metka Cigoj 5261 Šempas

Dragomira Pelan 1360 Vrhnika

Andrej Pus

Ivanka Šmalc 8000 Novo mesto

Mojca Sedminek 4290 Tržič

Maruša Novljan 1270 Litija

Petra Koren 5222 Kobarid

Renata Travnikar 8250 Brežice

Vesna Starc 2391 Prevalje

Hedvika Benčina 1332 Stara Cerkev

Marija Smrkolj Plevnjak 1317 Sodražica

Marija Ivanetič 8333 Semič

Helena Zalokar

Simona Zore 1125 Brdo pri Ljubljani

Vesna Farkaš 1000 Ljubljana

Ida Marolt 4274 Žirovnica

Nina Berkopec 8351 Straža

Irena Urbanc 1000 Ljubljana

Tatjana Uranjek 3312 Prebold

Jože Greifoner 23227 Rače

Polona Smrekar 2382 Mislinja

Bogdan Štelcar 2000 Maribor

Elvira Koren 5222 Kobarid

Tomaž Robar 2311 Hoče

Tjaša Misja 9250 Gor. Radgona

Špela Ravnjak Kovše 3210 Slov. Konjice

Breda Črvič 5000 Nova Gorica

Alenka Kočevar 1235 Radomlje

Tadeja Žohar 9262 Rogašovci

Primož Janc 4244 Podnart

Vekoslava Mesarič 4000 Kranj

Tone Šterk 8271 Krško

Alenka Bajželj 4000 Kranj

Lidija Skvarč 1260 Polje

Marija Klobučar 8000 Novo mesto

Pika nika

Darinka Jevšenak 3212 Vojnik

Marjan Blažek 1111 Lj-Vič

Jelka Mišković 2000 Maribor

Martin Sintič 8312 Podbočje

Peter Cigler 1000 Ljubljana

Elizabeta Ambrožič 1000 Ljubljana

Dejan Štojs 8270 Krško

Nina Kolar 3332 Rečica ob Savinji

Nataša Stermšek 6000 Koper

Božidar Debevc 8290 Sevnica

Eva Slanič 2390 Ravne na Koroškem

Gregor Cafuta 2000 Maribor

Ivanka Ravnjak 3210 Slov. Konjice

Vanja Moneta 1411 Izlake

Agata Trobec 5290 Šempeter pri Gorici

Marija Sovjak 9000 Murska Sobota

Janez Jeraj 8294 Boštanj

Vesna Zakrajšek 1225 Lukovica

Mihael Kopač 4208 Šenčur

Marija Žust 1275 Šmartno pri Litiji

Janja Kristan 2363 Podvelka

Anamarie Fink 8333 Semič

Marjan Murko

Eno Rizvič

Majda Drežnjak 8263 Cerklje ob Krki

Alenka Čavdek Bratina 5263 Dobravlje

Lidija Huber 9263 Kuzma

Marija Perger 1330 Kočevje

Zora Semm 3240 Šmarje pri Jel.

Branko Praznik 1410 Zagorje

Tilka Renko 4240 Radovljiva

Ksenija Abramovič Grom 1310 Ribnica

Ciril Lovrenčec 9222 Bogojina

Jasmina Šivic 1351 Brezovica

Štefka Perc 3310 Žalec

Marjanca Kolbič 3232 Ponikva

Urška Kalanj 8000 Novo mesto

Zlata Žeželj 6320 Portorož

Neža Savič 8250 Brežice

Slavica Večerina 5271 Vipava

Martina Kokelj 4226 Žiri

Jana Hmeljak 5000 Nova Gorica

Mira Majc 9231 Beltinci

Mateja Ervin Ambrožič 4275 Begunje

Antonija Milčinovič 8330 Metlika

Suzana Drašler 1360 Vrhnika

Milanka Mihajlovič 1381 Rakek

Martina Kopina 8351 Straža

Maja Funa 5271 Vipava

Zdenka Deželak 3000 Celje

Darja Skubec 1295 Ivančna Gorica

Luka Gradišar 1353 Borovnica

Karmen Grom 1275 Šmartno pri Litiji

Anja Klančar 1290 Grosuplje

Fani Garbajs 1312 Videm Dobrepolje

Slavica Kotnik 3214 Zreče

Andreja Ratešič 8261 Jesenice na Dol.

Alojzija Rebec 6257 Pivka

Martina Bec 1261 Lj-Dobrunje

Leopoldina Gorše 2242 Korena

Kristina Verlič 1216 Smlednik

Alenka Dobnikar 4212 Visoko

Andreja Štalcar 8333 Semič

Alma Čaušević 6000 Koper

Marjetica Žveglič 1000 Ljubljana

Helena Lokar 1412 Kisovec

Ivanka Petek

Alenka Bahor 6000 Koper

Andreja Kač 3312 Prebold

Majda Borovnik 3320 Velenje

Zala Gorza 9000 Murska Sobota

Benjamin Kokol 9000 Murska Sobota

Adrijana Kenda 5000 Nova Gorica

Bogdan Sreš 2331 Pragersko

Frančiška Obreza 1230 Domžale

Jožefa Grivec 4240 Radovljica

Aleksandra Božič 5271 Vipava

Boštjan Vehar 4226 Žiri

Zdenka Govedič Podgoršek 3241 Podplat

Primož Filipič 2259 Ivanjkovci

Irena Kostelec 4220 Škofja Loka

Jože Ocepek 1410 Zagorje

Marija Turk 8000 Novo mesto

Ljubomir Subotič 1000 Ljubljana

Štefka Piber 4260 Bled

Sonja Zupan 4260 Bled

Vlasta Henigsman 8333 Semič

Stella Medved 5224 Srpenica

Mateja Mikša 2319 Poljčane

Marija Kračun 3261 Lesično

Natalija Žitnik 4000 Kranj

Damjan Matkovič 8343 Dragatuš

Janja Albinini 4245 Kropa

Jožef Tavčar 4274 Žirovnica

Marinka Čufar 4271 Jesenice

Valentina Divjak 4000 Kranj

Janica Curtila 1234 Mengeš

Ana Zalaznik 1233 Dob

Slavica Molan 8272 Zdole

Zdenka Grobelnik Počej 2383 Šmartno pri Slov. Gr.

Bernardka Us 3310 Žalec

Zdenka Meterc 1431 Dol pri Hrastniku

Ivana Hočevar 8322 Stopiče

Maja Bjelič 1231 Lj-Črnuče

Silva Pešec 8270 Krško

Nada Holc 1000 Ljubljana

Helena Šlosar 6250 Ilirska Bistrica

Franc Fras 2000 Maribor

Nada Zibelnik 1355 Polhov Gradec

Anica Fabijan 8350 Dolenjske Toplice

Jelka Horvat 1330 Kočevje

Jožica Brečko 3270 Laško

Bojana Galuf 1000 Ljubljana

Anita Ržen 5242 Grahovo ob Bači

Nežka Jerem 4220 Škofja Loka

Milena Treven 1420 Trbovlje

Suzana Golja 1000 Ljubljana

Maja Rekelj 4000 Kranj

Vinko Planinc 8272 Zdole

Ana Lamovšek 1420 Trbovlje

Milena Župevec 8323 Uršna Sela

Danica Božak 3252 Rogatec

Majda Rant 4228 Železniki

Cvetka Miklavčič 1373 Rovte

Milena Stošič 1000 Ljubljana

Gordana Nikič 1000 Ljubljana

Brigita Horvat 9000 Murska Sobota

Boža Pepan 5295 Branik

Gaja Horvat 6000 Koper

Stanislav Jarc 4220 Škofja Loka

Jože Drnovšek 1230 Domžale

Mateja Obid 5222 Kobarid

Terezija Pernat 2324 Lovrenc na Dr. polju

Nada Medved 2331 Pragersko

Žiga Repovž 1410 Zagorje

Lučka Volf 8340 Črnomelj

Jolanda Bevk 5280 Idrija

Tanja Dobovičnik 3331 Nazarje

Ana Brečko 8290 Sevnica

Vesna Zalar 4226 Žiri

Nataša Kolar 1430 Hrastnik

Vlasta Stibrič 8000 Novo mesto

Henrik Peternel 4224 Gorenja vas

Hilda Kravanja 4264 Bohinjska Bistrica

Zvonka Kačič 1433 Radeče

Mirjana Džudžar 4264 Bohinjska Bistrica

Marija Zorič 8340 Črnomelj

Ester Srdarev 1120 Ljubljana

Metka Žniderič 1354 Horjul

Silva Brezner 2223 Jurovski Dol

Suzana Mlakar 3220 Štore

Anja Majcen 3341 Šmartno ob Dreti

Lidija Reiter 2000 Maribor

Matic Pristovnik 2319 Poljčane

Vida Kovačič 4264 Bohinjska Bistrica

Tadeja Vaukman 2370 Dravograd

Marija Možina 4223 Poljane

Jerica Mujić 1420 Trbovlje

Tina Kreslin 9000 Murska Sobota

Anica Jevšnik

Janja Ribič 4209 žabnica

Branka Lamovšek Hrastnik1430

Andrej Fabjančič 1108 Ljubljana

Daniel Donša 9000 M. Sobota

Milan Artiček 3223 Loka pri Žusmu

Mario Leskovar 2370 Dravograd

Vrh Jana 6244 Podgrad

Krena Kohne 2310 Slovenska Bistrica

Franc Lekše 1410 Zagorje ob Savi

Vid Čarman 1215 Medvode

ANA Lopatič 8000 Novo mesto

Barbara Lipold 1290 Grosuplje

Ivanka Janežič 4220 Škofja Loka

Peterček Podgorelec 1000 Ljubljana

Irena Povalej 1000 Ljubljana

Vida Zagorc 1000 Ljubljana

Saša Šolič 8000 Novo mesto

Majda Hadolin Kolar 2286 Podlehnik

Darja Barle 1234 Mengeš

Nenad Ristič 1210 Šentvid

Jovanka Narčič 4220 Škofja Loka

Cveta Hvala 5280 Idrija

Špela Šikovec 1411 Izlake

Marija Jerman 8000 Novo mesto

Liljana Pirman 1380 Cerknica

Karmen Koprivec 1360 Vrhnika

Edija Lenarčič 1358 Log pri Brezovici

Stanka Turnšek 3303 Gomilsko

Valerija Lekšan 6230 Postojna

Katarina Vučko 9232 Črenšovci

Anton Poharnik 2366 Muta

Cvetka Rogelja 6230 Postojna

Angela Pal 2281 Markovci

Marjeta Kuhar 3252 Rogatec

Nino Voršič 9263 Kuzma

Albin Jakoplič 1410 Zagorje

Ivan Turk 1319 Draga

Franc Kržišnik 1355 Polhov Gradec

Jožica Bojanec 8350 Dolenjske Toplice

Ivanka Jerman 8340 Črnomelj

Vislava Kastelic 4274 Žirovnica

Dušan Božovič 1000 Ljubljana

Petra Mars 1410 Zagorje

Darinka Žerjav 1117 Lj-Dravlje

Zdenka Kumer 3320 Velenje

Štefka Gaber 9250 G. Radgona

Mojca Ferjančič 5271 Vipava

Nada Udovič 6254 Jelšane

Anton Kmet 4220 Škofja Loka

Majda Gazvoda 4000 Kranj

Franci Koprivec 6310 Izola

Maja Mlakar 1411 Izlake

Jaka Kramaršič 8281 Senovo

Lidija Žuran 1234 Mengeš

Natalija Kalovšek 1414 Podkum

Miro Leskovec 1370 Logatec

Josip Korimšek 1410 Zagorje

Primož Zelenšek 1420 Trbovlje

Vesna Maršič 6276 Pobegi

Tanja Zajc 1000 Ljubljana

Refija Sakič 4270 Jesenice

Magda Pegan 5270 Ajdovščina

Bernarda Nedeljko 2236 Cerkvenjak

Suzana Batagelj 5263 Dobravlje

Timna A. Barbarič 1000 Ljubljana

Janja Tepeš 4000 Kranj

Andreja Mikolič 8000 Novo mesto

Martina Kranjc 5283 Slap ob Idrijci

Karolina Mrak 4276 Hrušica

Jožica Jelenc 3212 Vojnik

Štefanija Klevišar 1370 Logatec

Genovefa Ulaga 1352 Preserje

Somen Berlak 6257 Pivka

Bruna Markl 8290 Sevnica

Eva Balderman Zver 4220 Škofja Loka

Renata Kmet 2310 Slovenska Bistrica

Ljudmila Uršič 5282 Cerkno

Maja Resnik 1270 Litija

Tonislav Žontar 1129 Ljubljana

Mira Sedminek 4240 Radovljica

Anže Kovačič

Aksinija Lahajnar 1360 Vrhnika

Janja Janež 1317 Sodražica

Martin Pivec

 

Na vašo mizo prinašamo najboljše iz narave in vas obenem tudi bogato nagradimo.

nagradna-igra-zpV glavnem žrebanju bomo podelili:

  • 3 x 500 € na darilni kartici Mercator
  • 50 x ponev Tefal
  • 300 x posodica za shranjevanje s pokrovom

 

V nagradni igri lahko sodelujete na dva načina, in sicer:

ali

Nagradne kupone skupaj z originalnimi računi pošljite na naslov: Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana s pripisom “Najboljše iz narave”.

 

Prvih 300 kupcev nagradimo s predpasnikom Zlato polje.

Nagradna igra poteka do vključno 17. 11. 2014 v vseh živilskih prodajalnah Mercator.

 

Za več informacij o nagradni igri, nagradah in pogojih sodelovanja poglejte LETAK (.pdf).

Na seznam